[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
-
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายไพฑูรย์ กลุ่มกลาง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
Click ดูประวัติ
นางสาวชำเลือง ขาวสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
Click ดูประวัติ
นางนงลักษณ์ โกวิทพัฒนา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
Click ดูประวัติ
นางจันทร์เพ็ญ เอมโคกสูง
งานบุคคล
Click ดูประวัติ
นางจุไรรัตน์ เครือวัลย์
งานบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสาวปวีณา แก้วแหวน
งานบุคคล
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป